scientist

Język specjalistyczny

Kurs przygotowuje do komunikowania się w zakresie tematyki branżowej.
Kursant dogłębnie poznaje słownictwo, wyrażenia oraz idiomy z zakresu swojej branży, ale także staje się ekspertem w zakresie komunikacji biznesowej charakterystycznej dla danej dziedziny.

Gwarancja sukcesu Kurs z języka specjalistycznego to poszerzenie słownictwa z zakresu terminologii branżowej.

docs2
Branżowa terminologia, struktury, materiały

Każde zajęcia wykorzystują autentyczne materiały branżowe, dzięki czemu kursant ma możliwość kontaktu z językiem faktycznie używanym w danej branży. Uczenie się w takim kontekście jest bardziej efektywne i motywujące dla słuchacza.

project
Rozwój kompetencji fachowych

Kurs języka specjalistycznego koncentruje się na rozwoju umiejętności językowych wymaganych w konkretnej branży, dzięki czemu nauka jest efektywna i zorientowana na cel.

bus2
Wykwalifikowani lektorzy

Zajęcia prowadzą lektorzy, którzy są specjalistami w danej branży pod względem językowym.  Ponadto, potrafią skutecznie dzielić się wiedzą i rozwijać umiejętności kursantów, angażując ich w różnorodne formy ćwiczeń i wydobywając ich potencjał.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Stawiamy na profesjonalistów z rzetelnym wykształceniem i certyfikatami,
absolwentów wydziałów filologicznych oraz native speakerów,
których umiejętności potwierdzone są dyplomami CTEFL, CELTA i DELTA.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do nabywania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Klarowne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Efektywność

Profesjonalne komunikowanie się w zakresie tematyki branżowej. Wzrost efektywności pracownika.

Terminologia

Rozumienie oraz prawidłowe stosowanie terminologii fachowej i sprawne tworzenie tekstów.

Wiedza

Poznanie materiałów wykorzystywanych w danej branży przez zagraniczne firmy.

Oferta

 • Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.
 • Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.
 • Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.
 • Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

Język branżowy

branże

FiszkotekaZawsze przy Tobie – wykorzystaj tracony czas.

Co to jest?

Fiszkoteka to aplikacja mobilna do zapamiętywania słówek, dzięki której kursanci szybko widzą efekty swojej nauki, a także oszczędzają czas ucząc się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Fiszkoteka ułatwia rozwój słownictwa, uczy poprawnej wymowy oraz zwiększa płynność wypowiedzi.

fiszkoteka
Jak to działa?

Lektor po zajęciach wprowadza słowa i wyrażenia z lekcji do Fiszkoteki, dzięki czemu kursanci mogą od razu powtarzać słownictwo, które pojawiło się podczas zajęć. W rezultacie łatwo i naturalnie zapamiętują słowa, a jednocześnie świetnie się bawią. Ponadto, aplikacja umożliwia śledzenie własnych postępów, a co za tym idzie, motywuje do dalszej nauki.

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Wzrost efektywności

Dzięki tym zajęciom, nasi słuchacze skutecznie porozumiewają się z obcojęzycznymi specjalistami oraz sprawnie posługują się fachowym słownictwem.