b general

Język ogólny

Sposób na efektywną naukę języka obcego.
Dzięki zanurzeniu słuchacza w środowisko języka obcego, budujemy solidne kompetencje do swobodnego porozumiewania się w sytuacjach odzwierciedlających codzienne konteksty komunikacyjne kursantów.

Gwarancja sukcesu Kurs z języka ogólnego to efektywna komunikacja na co dzień.

ind6
Doskonalenie sprersonalizowanych kompetencji językowych

Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na rozwój tych umiejętności językowych, które odzwierciedlają specyfikę stanowiska kursanta, dzięki czemu nauka jest efektywna i zorientowana na cel.

gen4
Wyznaczanie mierzalnych celów i szybkie ich osiąganie

Na początku każdego kursu, jak i każdej lekcji, lektor określa cele, trzyma rękę na pulsie podczas ich realizacji, a na końcu zajęć podsumowuje je, wskazując obszary, które zostały udoskonalone, jak i te wymagające dalszej pracy.

gen5
Skuteczne motywowanie

Cyklicznie mierzymy przyrost kompetencji kursantów, dzięki czemu słuchacze stale obserwują wzrost własnych umiejętności. Informacja o postępach jest skutecznym bodźcem do dalszej nauki języka.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Nasi lektorzy inspirują i wspierają. Fachowo i skutecznie przekazują niezbędą wiedzę.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do nabywania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Klarowne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Efektywna komunikacja

Szybkie przełamanie bariery językowej poprzez intensywne zaangażowanie słuchaczy w komunikację. Skuteczne i poprawne komunikowanie, dzięki wykorzystaniu różnorodnych słów, zwrotów, a także struktur gramatycznych.

Wiedza praktyczna

Efektywne wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu w pracy i w życiu codziennym dzięki zastosowaniu ćwiczeń odzwierciedlających sytuacje zawodowe i osobiste.

Kontakt z obcokrajowcami

Nabranie pewności i swobody w inicjowaniu i prowadzeniu rozmów w języku obcym. Rozwój kompetencji językowych szczególnie przydatnych na gruncie zawodowym.

Oferta

 • Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.
 • Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.
 • Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.
 • Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

books

Nauka języka

business square3

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

FiszkotekaZawsze przy Tobie – wykorzystaj tracony czas.

Co to jest?

Fiszkoteka to aplikacja mobilna do zapamiętywania słówek, dzięki której kursanci szybko widzą efekty swojej nauki, a także oszczędzają czas ucząc się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Fiszkoteka ułatwia rozwój słownictwa, uczy poprawnej wymowy oraz zwiększa płynność wypowiedzi.

fiszkoteka
Jak to działa?

Lektor po zajęciach wprowadza słowa i wyrażenia z lekcji do Fiszkoteki, dzięki czemu kursanci mogą od razu powtarzać słownictwo, które pojawiło się podczas zajęć. W rezultacie łatwo i naturalnie zapamiętują słowa, a jednocześnie świetnie się bawią. Ponadto, aplikacja umożliwia śledzenie własnych postępów, a co za tym idzie, motywuje do dalszej nauki.

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Szybka i skuteczna droga do celu

Nasi lektorzy fachowo przekazują wiedzę na wszystkich poziomach zaawansowania. Postaw na rozwój kompetencji językowych, przydatnych na gruncie zawodowym.