business2

Język biznesowy

Kurs przygotowuje do swobodnego komunikowania się na gruncie zawodowym.
Dzięki intensywnemu zaangażowaniu słuchacza w porozumiewanie się w sytuacjach biznesowych, skutecznie wykorzystuje on nabyte umiejętności w swojej pracy.

Gwarancja sukcesu Kurs z języka biznesowego to szybki i skuteczny rozwój pracownika.

docs
Multimedia i materiały autentyczne

Zajęcia mają urozmaiconą formę, bazują nie tylko na podręcznikach, ale wykorzystują również materiały multimedialne, takie jak aplikacje do nauki języków, a także źródła autentyczne, np. klipy filmowe czy też audycje radiowe w oryginale.

bus3
Rozwój językowych kompetencji biznesowych

Podczas każdych zajęć kursant porozumiewa się w sytuacjach charakterystycznych dla danej branży i odzwierciedlających specyfikę jego stanowiska. Dzięki temu szybko i skutecznie rozwija swoje kompetencje, a czas zajęć jest efektywnie wykorzystany.

coach3
Pomiar przyrostu wiedzy

Systematycznie monitorujemy przyrost kompetencji kursantów, dzięki czemu słuchacze stale obserwują wzrost własnych umiejętności. Informacja o postępach jest skutecznym bodźcem do dalszej nauki języka.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Oprócz kwalifikacji w nauczaniu, nasi wykładowcy dysponują specjalistyczną wiedzą,
zdobytą podczas drugiego fakultetu bądź kariery zawodowej.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do nabywania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Klarowne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Konkretne umiejętności

Nabycie i doskonalenie umiejętności językowych z zakresu biznesu, np. prowadzenie negocjacji z zagranicznym kontrahentem, prezentowanie oferty biznesowej, czy też przeprowadzenie rozmowy telefonicznej.

Swobodna komunikacja na gruncie zawodowym

Operowanie terminologią biznesową i poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych. Swobodne nawiązywanie kontaktów z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi.

Praca z dokumentami

Sprawne tworzenie dokumentów biznesowych, np. emaili, raportów, analiz.

Oferta

 • Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.
 • Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.
 • Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.
 • Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

tablet

Nauka języka

business square3

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

FiszkotekaZawsze przy Tobie – wykorzystaj tracony czas.

Co to jest?

Fiszkoteka to aplikacja mobilna do zapamiętywania słówek, dzięki której kursanci szybko widzą efekty swojej nauki, a także oszczędzają czas ucząc się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Fiszkoteka ułatwia rozwój słownictwa, uczy poprawnej wymowy oraz zwiększa płynność wypowiedzi.

fiszkoteka
Jak to działa?

Lektor po zajęciach wprowadza słowa i wyrażenia z lekcji do Fiszkoteki, dzięki czemu kursanci mogą od razu powtarzać słownictwo, które pojawiło się podczas zajęć. W rezultacie łatwo i naturalnie zapamiętują słowa, a jednocześnie świetnie się bawią. Ponadto, aplikacja umożliwia śledzenie własnych postępów, a co za tym idzie, motywuje do dalszej nauki.

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Swobodna komunikacja na gruncie zawodowym

Szkolenie buduje i rozszerza znajomość terminologii biznesowej oraz zagadnień gramatycznych, dzięki którym kursant pewnie komunikuje się w świecie biznesu.